Quyên góp cho Chương trình Khám phá Nghề nghiệp của CECCS

Cơ hội khám phá nghề nghiệp mang lại cho những người trẻ tuổi cơ hội tiếp xúc rộng rãi hơn với thế giới làm việc mà một ngày nào đó họ sẽ bước vào, thấm nhuần thái độ tích cực về khả năng nghề nghiệp của họ và giúp thúc đẩy họ tốt nghiệp với kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết cho một tương lai thành công. Món quà của bạn dành cho Chương trình Khám phá Nghề nghiệp sẽ nâng cao khả năng của nhân viên chúng tôi nhằm mang đến những cơ hội và trải nghiệm khám phá nghề nghiệp đặc biệt nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên của chúng tôi tham gia vào quá trình này và trở thành những người tham gia tích cực trong việc định hình và theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp của riêng họ.

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "