Hỗ trợ Quỹ Công trình Sói của CECFC

Món quà của bạn cho Quỹ Wolf Works hỗ trợ phát triển trải nghiệm học tập dựa trên công việc, khuyến khích sinh viên áp dụng việc học của họ ở trên và ngoài lớp học và thực hành các kỹ năng việc làm. Cảm ơn bạn đã ủng hộ chương trình nghề nghiệp quan trọng này!

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "