Quỹ Tập đoàn mẹ CEC Parker Lion

Lion Parent Group tại CEC Parker là một nhóm phụ huynh tận tụy và đam mê gây quỹ để hỗ trợ các hoạt động và dự án như đồ ăn và thức uống cho các sự kiện của trường (Đêm dành cho học sinh, Đại học / Đêm nghề nghiệp, Tốt nghiệp, Bữa sáng dành cho học sinh, các buổi khiêu vũ và chức năng của học sinh) , tài trợ cho giáo viên, thiết bị thể thao, và các sự kiện cộng đồng, cũng như bữa sáng và bữa trưa để tri ân nhân viên hàng tháng.

Cảm ơn bạn đã đóng góp để hỗ trợ công việc của họ!

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "