Cấp nguồn cho Ổ đĩa sách CEC Windsor!

Có rất nhiều tác giả, chủ đề và tựa sách tuyệt vời mà chúng tôi muốn chia sẻ với những học sinh tuyệt vời của mình ngoài những cuốn sách chúng tôi có.
Hãy giúp chúng tôi cung cấp cho thư viện của mình những cuốn sách tuyệt vời hơn mà họ có thể truy cập và thưởng thức!

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "