Hãy ủng hộ Chương trình STEM CEC Windsor của chúng tôi!

Hãy giúp thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi trong việc trau dồi và trưởng thành học sinh trong chương trình thực hành, dựa trên yêu cầu và theo dự án này khi các em theo đuổi tư duy phát triển về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học! Món quà của bạn sẽ cung cấp nguồn lực để học sinh tham gia vào các chương trình và cuộc thi đang diễn ra nhằm khơi dậy và thúc đẩy niềm yêu thích của các em đối với STEM.

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "