Hãy ủng hộ Golden Eagles trong Hội đồng sinh viên của chúng tôi!

Hội đồng sinh viên tuyệt vời của chúng tôi nhiệt liệt mời bạn tham gia với họ thông qua món quà hào phóng của bạn thay mặt cho nỗ lực gây quỹ của họ cho các điệu nhảy của sinh viên và các hoạt động cộng đồng khác của trường!

Bạn có thể chọn từ một trong các số tiền quyên góp đặt trước của chúng tôi hoặc chọn Khác và nhập số lượng quà tặng mà bạn chọn. Và hãy nhớ sử dụng hộp Bình luận ở gần cuối biểu mẫu để chia sẻ bất kỳ thông tin nào bạn muốn chúng tôi biết!

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "