Hỗ trợ Quỹ Hội nghị thượng đỉnh Đại bàng vàng CECW

Món quà của bạn cho Quỹ Golden Eagles Summit giúp sứ mệnh chung của chúng tôi phát triển mạnh mẽ bằng cách hỗ trợ đổi mới trong các lựa chọn học tập của sinh viên, tư vấn cho sinh viên ưu tú để chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp, tăng khả năng dạy kèm và cố vấn, mở rộng giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, các chương trình phát triển lực lượng lao động, dịch vụ sinh viên và tài nguyên sức khỏe, và hơn thế nữa.

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "