CEC4me!: Gặp gỡ học sinh trung học CECFC, Connor!

Gặp gỡ Connor!

Tốt nghiệp Trung học CEC Fort Collins
Mục tiêu: Theo đuổi Sở thích Nghề nghiệp trong Phi công & STEM

“Tôi chắc chắn yêu thích STEM. Các giáo viên CEC của tôi đã thử thách tôi bằng cách giải thích mọi thứ theo cách giúp tôi có thể thực hiện công việc mà tôi cần phải làm. Tôi yêu các giáo viên cấp hai của mình và họ hữu ích như thế nào và tôi cũng thực sự thích có bao nhiêu sự lựa chọn cho các lớp học tự chọn. Chuyển đến trường Trung học CEC Fort Collins thực sự tuyệt vời và InnoLab thật tuyệt vời! ”

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "