Trường học của chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng cơ sở vật chất của trường học đóng vai trò quan trọng trong việc học tập thành công và chúng tôi không ngừng nỗ lực tạo ra môi trường an toàn, kích thích và truyền cảm hứng cho sinh viên và nhân viên tại tất cả các địa điểm trong khuôn viên CEC của chúng tôi. Kể từ khi mở cơ sở trung học phổ thông đầu tiên vào năm 2007 tại Colorado Springs, chúng tôi đã phát triển mạng lưới trường bán công bằng cách thêm các địa điểm tại Fort Collins, Windsor, Douglas County và Aurora, các địa điểm College Direct, một địa điểm hành chính cho CEC của chúng tôi Cơ sở trực tuyến phục vụ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn tiểu bang và các địa điểm Học viện giáo dục tại nhà Everest Point của chúng tôi. Sự tăng trưởng này bao gồm việc bổ sung hai địa điểm trong khuôn viên trường trung học tuyệt đẹp ở Quận Douglas với CEC Castle Rock và CEC Inverness - sẽ hợp nhất với địa điểm Parker của chúng tôi bắt đầu từ năm học 2024-2025 và được gọi là CEC Douglas County North High Trường học.

CEC Học viện giáo dục tại nhà Everest Point

Dịch "