Tiến sĩ Jay Egger

Tổng Hiệu trưởng

Tiến sĩ Jay Egger là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mầm non Colorado — Inverness. Một trong những niềm tin cốt lõi của Jay là: mỗi học sinh đều quan trọng. Jay tin rằng giáo dục có trách nhiệm dành mọi nguồn lực cho sự khám phá, thành tích và sự phát triển của học sinh, cả về mặt học tập và cá nhân. Ông biết rằng các tổ chức học thuật phải cam kết vững chắc trong việc chuẩn bị cho sinh viên tự tin bước vào một thế giới luôn thay đổi, phức tạp và cạnh tranh — đã nắm vững các kỹ năng cần thiết để đóng góp tích cực trong cộng đồng của họ.

23 năm kinh nghiệm học thuật, lấy sinh viên làm trung tâm của Tiến sĩ Egger — với tư cách là cựu giáo sư đại học và chủ nhiệm khoa, chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành cho một tổ chức phi lợi nhuận, huấn luyện viên thể thao trung học, và là một cựu chiến binh — đã chuẩn bị cho ông vào tổ chức cam kết cần thiết để xây dựng và duy trì các cơ hội mà học sinh có thể hứng thú và thử thách. Kinh nghiệm của anh ấy đã giúp anh ấy chuẩn bị tốt hơn để cung cấp cho sinh viên quyền truy cập công bằng vào các tài liệu học tập liên quan, hỗ trợ đội ngũ giảng viên và nhân viên gắn bó, xây dựng và duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa với sinh viên, gia đình, giáo viên và cộng đồng, đồng thời cung cấp một nền văn hóa an toàn và hòa nhập vừa hấp dẫn và sôi động.

    Dịch "