Hannah Reese

Truong hoc o phia truoc

Hannah Reese là Hiệu trưởng Trường Đại học Colorado Early Colleges Aurora. Cô có bằng cử nhân của trường Cao đẳng William Jewell về tiếng Anh và Giáo dục, và bằng Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên. của Lãnh đạo Giáo dục từ American College of Education. Sự nghiệp của cô trong lĩnh vực giáo dục bao gồm dạy Ngữ Văn cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, và các vai trò lãnh đạo trường học bao gồm hiệu phó, giám sát 504 / GT / Giáo dục Đặc biệt và điều phối viên phục hồi. Khi rảnh rỗi, cô ấy thích đọc sách và dành thời gian cho gia đình!

    Dịch "