Laura Calhoun

Chủ tịch Hội đồng quản trị CEC

Colorado Springs

Laura Calhoun là Chủ tịch Hội đồng quản trị CEC, trên đó cô đã từng là đại diện của Trường Cao đẳng Colorado Springs Early (CSEC) từ năm 2007. Laura từng là Thư ký của Hội đồng quản trị trước khi được bầu làm Chủ tịch vào tháng 2018 năm 2020 và được bầu làm cho đến năm 30. Con gái của Laura là một phần của lớp tốt nghiệp đầu tiên bắt đầu từ khi là sinh viên năm nhất và tốt nghiệp với bằng cao đẳng. Laura mang đến cho hội đồng quản trị hơn 15 năm kinh nghiệm dịch vụ khách hàng, 15 năm kinh nghiệm quản trị và hơn XNUMX năm kinh nghiệm phát triển và đào tạo các nhà lãnh đạo. Laura có một nền tảng kinh nghiệm sâu rộng trong việc tiếp cận với cộng đồng thiểu số của Colorado Springs. Cô là người sáng lập và là Mục sư cấp cao của Nhà thờ Phục hồi Cuộc sống và Trung tâm Nguồn lực Gia đình Cuộc sống Phục hồi. Laura tốt nghiệp Đại học Bang Colorado-Pueblo với bằng Cử nhân Khoa học Xã hội học.


    Dịch "