Mike McDonnell

Giám đốc Văn hóa Cơ sở

Mike đã làm việc với trẻ em trong lĩnh vực giáo dục trong hơn 15 năm. Ông có một người vợ tên là Jenny và một cô con gái tên là Sophia. Khi rảnh rỗi, anh ấy thích xem bóng đá, chơi gôn và đi du lịch.

    Dịch "