Pablo Correa

Cố vấn Học tập & Nghề nghiệp

Ông Pablo Correa sinh ra ở Lima, Peru và chuyển đến sống ở bang này khi mới 9 tuổi. Anh lớn lên ở Denver, CO, và nhận bằng cử nhân của CU Denver. Ông Correa đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục hơn 15 năm. Anh ấy bắt đầu tại CEC Aurora vào năm 2017 và chuyển đến CEC Castle Rock vào năm 2021.

Ngoài công việc, ông Correa thích huấn luyện bóng đá, dành thời gian ở hồ bơi hoặc các hồ nước, chèo thuyền vượt thác và dành thời gian cho gia đình.

    Dịch "