Cuộc họp thông tin cơ sở trực tuyến của CEC

Tham dự Cuộc họp thông tin này để tìm hiểu cách Cơ sở trực tuyến CEC có thể là bước đi đúng đắn cho tương lai của học sinh bạn. Trả lời bên dưới và theo liên kết sau cho cuộc họp: Nhấp vào đây để […]

Miễn phí
Dịch "

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng bắt đầu từ năm học 2024-2025 sắp tới, địa điểm khuôn viên CEC Parker của chúng tôi sẽ hợp nhất với địa điểm khuôn viên CEC Inverness và được gọi là CEC Douglas County North! Lý do cho sự chuyển đổi và đổi tên này là để hỗ trợ mục tiêu liên tục của chúng tôi là cung cấp các chương trình học tập ở mức cao nhất có thể cho học sinh trong khu vực Quận Douglas bằng cách tập hợp các cơ sở Inverness và Parker của chúng tôi thành một cơ sở duy nhất tại địa điểm Inverness. Vui lòng nhấn vào đây  để tìm hiểu thêm về CEC Quận Douglas phía Bắc trường cho năm học 2024-2025 sắp tới!