Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp thông tin ảo CECCS - ngày 3 tháng XNUMX

Tham dự Cuộc họp Thông tin ảo này để tìm hiểu cách CECCS có thể là bước tiếp theo trong tương lai của học sinh của bạn.

Ngày 3 tháng 2022 năm XNUMX @ 4: 00 pm 5: 30 pm

Dịch "