Trung tâm hỗ trợ CNTT

Xin chào các em học sinh và gia đình!

Đối với năm học 2020-2021, điều quan trọng là mỗi sinh viên phải có quyền truy cập vào Cổng thông tin cơ sở vô hạn và tài khoản Microsoft Office 365 của họ. Chúng tôi đã cung cấp thông tin sau cho bạn để hỗ trợ quá trình đăng nhập nhằm đảm bảo bạn có quyền truy cập vào cả hai hệ thống cùng với các tài nguyên hỗ trợ để hỗ trợ việc sử dụng Microsoft Teams.

Tin tức về Trung tâm hỗ trợ

Hướng dẫn xử lý sự cố

Sinh viên mới - Hướng dẫn Đăng nhập Khu học xá Vô hạn

Trên thiết bị di động của bạn:

 1. Tải xuống ứng dụng Infinite Campus Student
  • Nếu bạn có thiết bị Apple, hãy mở App Store
  • Nếu bạn có thiết bị Android, hãy mở Google Play
 2. Tìm kiếm “Sinh viên trường” và cài đặt nó
 3. Mở ứng dụng
 4. Đối với Tên quận, hãy nhập “Colorado Early Colleges”
 5. Chọn Colorado làm tiểu bang
 6. Chọn “Trường cao đẳng ban đầu ở Colorado”
 7. Nhập thông tin đăng nhập của bạn:
  • Tên người dùng: Email sinh viên Office 365 tức là (john.jones@cecstudents.org)
  • Mật khẩu: Mật khẩu được liên kết với email sinh viên Office 365 của bạn

Trên máy tính của bạn:

 1. Truy cập URL sau: https://www.office365.com
 2. Nhập thông tin đăng nhập của bạn:
  • Tên người dùng: Email sinh viên Office 365 tức là (john.jones@cecstudents.org)
  • Mật khẩu: Mật khẩu được liên kết với email sinh viên Office 365 của bạn
 3. Sau khi đăng nhập vào Office 365, hãy truy cập URL sau: https://cec914.infinitecampus.org/campus/portal/students/cec.jsp
 4. Nhấp vào nút “Đăng nhập bằng Office 365”

Sinh viên


Cha mẹ

Sinh viên


Cha mẹ

Các học sinh mới


Sinh viên hiện tại

Cần hỗ trợ kỹ thuật? Có một câu hỏi?

CALL Bộ phận Trợ giúp CNTT của CEC theo số (970) 305-4303.
Các kỹ thuật viên túc trực từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:30 sáng đến 4:00 chiều để hỗ trợ bạn.

Or GỬI MỘT VÉ bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây.

Dịch "