tác giả: Brenda Rhodes (Brenda Rhodes)

Trang chủ / Brenda Rhodes
Họp Ban điều hành CEC – ngày 18 tháng 2022 năm 3 @ 30:XNUMX chiều
Bài đăng

Họp Ban điều hành CEC – ngày 18 tháng 2022 năm 3 @ 30:XNUMX chiều

Cuộc họp Ban điều hành của CEC diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2022 năm 3 lúc 30:18 chiều và sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua Microsoft Teams. Chương trình cuộc họp, bao gồm liên kết cuộc họp Microsoft Teams, được đăng trên trang web của Hội đồng quản trị CEC. Ngày: Thứ Sáu, ngày 2022 tháng 3 năm 30Thời gian: XNUMX:XNUMX chiềuVị trí: Nhóm Microsoft

Dịch "