Trường học của chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng cơ sở vật chất của trường đóng một vai trò quan trọng trong việc học tập và thành tích và chúng tôi liên tục thúc đẩy việc tạo ra môi trường an toàn, kích thích và truyền cảm hứng cho nhân viên và học sinh tại tất cả các cơ sở CEC của chúng tôi. Kể từ khi khai trương khuôn viên trường trung học Colorado Springs Early Colleges vào năm 2007, chúng tôi đã phát triển mạng lưới trường bán công công lập của mình với việc bổ sung năm cơ sở trung học phổ thông đầu cấp đại học, bốn cơ sở trung học cơ sở, một văn phòng vệ tinh trực tiếp đại học và một văn phòng hành chính cho các chương trình Học trực tuyến của chúng tôi bắt đầu vào năm 2021. Điều này bao gồm việc bổ sung gần đây của chúng tôi về hai cơ sở trung học tuyệt đẹp ở Quận Douglas cho năm học 2020-21 với CEC Castle Rock và CEC Inverness.

Đăng ký ngay cho Năm học 2022-2023!

Dịch "