An toàn học đường

Tại Colorado Early Colleges, sự an toàn của học sinh là ưu tiên số một của chúng tôi. Trang này cung cấp tổng quan cấp cao về các quy trình an toàn tiêu chuẩn cho tất cả các trường. Có các quy trình an toàn độc đáo và đôi khi bí mật bổ sung mà mỗi trường cũng tuân theo.

Nếu bạn có mối lo ngại về an toàn ngay lập tức, vui lòng gọi 911.

Chương 988: Tự tử & Khủng hoảng đường dây nóng

Khi mọi người gọi điện, nhắn tin hoặc trò chuyện 988, họ sẽ được kết nối với các cố vấn được đào tạo thuộc mạng Lifeline hiện có. Những cố vấn được đào tạo này sẽ lắng nghe, hiểu vấn đề của họ đang ảnh hưởng đến họ như thế nào, cung cấp hỗ trợ và kết nối họ với các nguồn lực nếu cần thiết.

Đường dây nóng Safe2Tell

Lam một bản bao cao. Tạo nên sự khác biệt. Báo cáo ẩn danh bất cứ điều gì liên quan hoặc đe dọa bạn, bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng của bạn. Chúng tôi nhận báo cáo của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào. Bạn có sức mạnh để tạo nên sự khác biệt!

Giao thức phản hồi tiêu chuẩn

CEC tuân theo Giao thức phản hồi tiêu chuẩn của Tổ chức I Love U Guys (SRP) trong các trường học của chúng tôi.

Chọn một liên kết:

Hệ thống quản lý khách truy cập Raptor Technologies

CEC sử dụng phần mềm Quản lý Khách truy cập của Raptor Technologies để sàng lọc và theo dõi tất cả những người vào trường của chúng tôi.

hệ thống quản lý khách thăm trường loại bỏ sự không chắc chắn và giúp các trường biết chính xác ai đang ở trong khuôn viên trường. Bằng cách quét ID do chính phủ cấp, thông tin của mỗi khách truy cập được sàng lọc dựa trên cơ sở dữ liệu đăng ký tội phạm tình dục và cơ sở dữ liệu tùy chỉnh, bao gồm cả những người có lệnh tạm giữ và trạng thái khách truy cập bị cấm. Hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo cho các quan chức của trường nếu khách truy cập được gắn cờ là rủi ro bảo mật. Hệ thống quản lý khách truy cập tự động thu thập và lưu trữ dữ liệu khách truy cập, cho phép các trường tạo báo cáo tập trung vào bảo mật cho mục đích phân tích và điều tra.

Bạn có câu hỏi?

Mọi thắc mắc liên quan đến an toàn trường học, vui lòng liên hệ:

mèo moore
Điều phối viên an toàn và đào tạo

Dịch "