CEC là gì?

Colorado Early Colleges (CEC) là mạng lưới các trường bán công miễn học phí lớn nhất và thành công nhất trong tiểu bang, cung cấp cho các gia đình Colorado khả năng học tập dễ tiếp cận, linh hoạt và cá nhân hóa với con đường trực tiếp đến bằng đại học không nợ và chứng chỉ nghề nghiệp thông qua ba trường trung học cơ sở và bảy cơ sở trung học, các địa điểm trực tiếp đại học của chúng tôi, và các tùy chọn học tập trực tuyến của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các tùy chọn ghi danh bán thời gian cho học tập trong khuôn viên trường và trực tuyến cho cả học sinh học tại nhà và học sinh trường ngoài công lập - để bổ sung và nâng cao các nghiên cứu học tập và tự chọn của các em. Bao gồm trong chương trình ưu đãi này là Học viện Everest Point Homeschool của chúng tôi, nơi học sinh tại nhà từ Mẫu giáo đến lớp 12 có thể tham gia các lớp học một ngày mỗi tuần.

CEC được phép cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia các khóa học đại học khi đang học trung học bởi Charter School Institute, một tổ chức trường bán công trên toàn tiểu bang Colorado.

Dịch "