Minh bạch tài chính bắt buộc

Quy chế sửa đổi của Colorado, 22-44-304 (Khởi công ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX)

Các trường đại học ban đầu Colorado Ngân sách thống nhất, Tổng kết ngân sách và Kiểm toán *

* Kiểm tra Văn phòng Mạng CEC được bao gồm trong Kiểm toán CEC Colorado Springs

Chọn trường để mở rộng một phần

Cơ sở lý luận và miễn trừ các trường đại học ban đầu ở Colorado

Chọn một danh mục để mở rộng một phần

Biểu mẫu liên bang 990, 990-EZ hoặc 990-PF và các lịch trình liên kết

Chọn một danh mục để mở rộng một phần

Liên kết & Tài liệu Trang web Bắt buộc

Chọn một liên kết từ danh sách bên dưới

Lưu ý: Các trường bán công không bắt buộc phải đăng tệp dữ liệu tài chính vì dữ liệu của trường bán công được đưa vào tệp dữ liệu tài chính đã đăng của khu học chánh.

Disclaimer: Vui lòng xem xét bối cảnh khi đánh giá các giao dịch tài chính. Một số giao dịch có thể có vẻ không phù hợp trên bề mặt nhưng hoàn toàn bình thường và hợp lý khi được đặt trong bối cảnh thích hợp. Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi của bạn liên quan đến các giao dịch hoặc hồ sơ tài chính của chúng tôi.

Tóm tắt CEC: CEC được ủy quyền và công nhận thông qua Colorado Charter School Institute, cơ quan ủy quyền toàn tiểu bang cho các trường bán công, được công nhận trong Bang Colorado. Chúng tôi không liên kết với bất kỳ khu học chánh nào của Colorado.

Liên hệ:
Cameron Mascoll - Giám đốc tài chính
Trường cao đẳng sơ khai Colorado
Ổ đĩa đổi mới 4424
Pháo đài Collins, CO 80525
Văn phòng: 719-955-4685

Dịch "