Giới thiệu về CEC​
Testimonials
Thông tin quan trọng

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Colorado Early Colleges là chuẩn bị cho một lượng học sinh đa dạng cho cuộc sống bằng cách phát triển trí tuệ, cơ thể và tính cách của họ thông qua các nghiên cứu học thuật nghiêm ngặt và các hoạt động phát triển nhân cách trong sự hợp tác với cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Tất cả học sinh, bất kể nền tảng hay trình độ kỹ năng, sẽ có cơ hội theo đuổi tư duy phát triển cho phép họ đạt được sự thành thạo và chứng minh rằng họ có thể thành công ở trường học, đại học và trong nghề nghiệp mà họ đã chọn.

Không có ngoại lệ. Không có lời bào chữa.

Dịch "