Ku saabsan CEC
Markhaatiyadayada
Macluumaadka Muhiimka ah

Ciwaanka IX & Takoorka La'aanta

Kulliyadaha Hore ee Colorado waxay u heellan yihiin mabaadi'da fursadaha siman iyo ka hortagga dhibaataynta dhammaan dhaqamadeeda. Hay'ad dadweyne iyo loo-shaqeeye ahaan, CEC waxa u xidhan sharciyo heer gobol iyo federaal ah oo khuseeya fursad siman iyo takoor la'aan. CEC waxay mamnuucday takoorka sharci darrada ah ama dhibaataynta ka dhanka ah shaqsiyaadka iyadoo lagu salaynayo naafo, isir, caqiido, midab, lab ama dheddig, nooca galmada, heerka jinsiga, asalka qaran, diinta, abtirsiinta, ama baahida adeegyada waxbarashada gaarka ah, ama xaalad kasta oo kale oo uu ilaaliyo gobolka ay khusayso ama sharciga deegaanka.

Ma qabtaa cabasho Ciwaanka IX?

Si aad u xarayso cabasho ku saabsan takoorka ama dhibaataynta sida ay khusayso CEC, fadlan raac tilmaanta foomka hoose.

Su'aalo ma qabtaa?

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan Ciwaanka IX, fadlan la xidhiidh xidhiidhiyahayada Ciwaanka IX:

Dr. Stephanie Livingston
Agaasimaha Fulinta ee Hogaaminta Ururka iyo HR
4424 Wadada Innovation
Fort Collins, CO 80525

Turjumo »