Cameron Markway

Giám đốc Cố vấn Học tập & Nghề nghiệp

Cameron làm việc trong lĩnh vực giáo dục từ năm 2013, khi lần đầu tiên ông đảm nhận vị trí trợ giảng và trợ giảng tiếng Anh tại Đại học Bắc Colorado. Ông đã làm việc với tư cách là cố vấn học tập và nghề nghiệp tại CECP từ năm 2017. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các sinh viên và gia đình từ nhiều nguồn gốc khác nhau, Cameron đã học được cách giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ bất kể mục tiêu tương lai của họ là gì. Anh ấy rất vui được tiếp tục giúp học sinh của mình phát triển với tư cách là học giả và con người. Cameron có bằng Cử nhân và Thạc sĩ tiếng Anh của Đại học Bắc Colorado.

    Dịch "