Apresyasyon Anplwaye CEC Aurora

Nou pa t 'kapab gen plis fyè bay opòtinite sa a remèsye pwofesè devwe nou yo ak anplwaye yo pou pwofesyonalis yo, pèseverans, ak angajman enkondisyonèl nan siksè elèv ane pase lekòl sa a ak kado espesyal ou apresyasyon.

Ou ka chwazi nan youn nan kantite don nou yo prereglaj oswa chwazi Lòt epi antre yon kantite kado ou chwazi. Si w ta renmen deziyen kado w bay yon pwofesè oswa yon manm pèsonèl espesifik, tanpri bay non yo oswa non yo nan bwat kòmantè ki toupre anba fòm lan!

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »