Konsènan CEC

Kolèj Bonè Kolèj (CEC) se rezo a pi gwo ak pi siksè nan ekolaj-gratis lekòl charter piblik nan eta a, bay fanmi Colorado ak aksesib, fleksib ak endividyèl aprantisaj ak yon chemen dirèk nan degre kolèj dèt-gratis ak kalifikasyon karyè nan kat nou an. kanpis lekòl presegondè, sis kanpis lekòl segondè, ak yon biwo satelit dirèk nan kolèj. Anplis de sa, nou ofri opsyon enskripsyon a tan pasyèl pou sou-lakou lekòl la ak pwogram sou entènèt nan tou de elèv homeschool ak elèv ki ale nan lekòl ki baze sou ekolaj - sipleman ak amelyore etid akademik yo ak ochwa yo. Enkli nan ofrann sa a se patenarya inik nou yo ak Everest Point Homeschool Academy, kote elèv homeschool soti nan jadendanfan jiska klas 12yèm ane a ka ale nan klas yon jou pa semèn.

 

Deklarasyon Misyon nou an

Chak elèv, kèlkeswa background oswa nivo konpetans,
ap gen opòtinite pou pouswiv yon atitid kwasans ki pral pèmèt yo
reyalize metriz ak demontre yo ka reyisi nan lekòl la,
nan kolèj, ak nan karyè yo chwazi.
Pa gen eksepsyon. Pa gen eskiz.

CEC te fyèman sèvi fanmi Colorado depi 2007

CEC Rezo Siksè Stat

$0K depans mwayèn kolèj sove pou chak elèv
0 total kolèj elèv nou yo touche
0K+ total kredi kolèj ke gradye nou yo touche
$0M+ sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo
0K+ kou kolèj yo ofri nan lekòl nou yo

Anplwaye Rezo CEC

Tom Smith

Tom Smith

Direktè Egzekitif Edikasyon sou entènèt
Tradwi »