Fè don nan Fon Somè CECFC Wolf

Kado ou a Fon Somè Wolf ede misyon jeneral nou an boujonnen nan sipòte inovasyon nan opsyon aprantisaj elèv yo, elèv elit konseye pou preparasyon pou kolèj ak karyè, ogmante disponiblite pou leson patikilye ak konsèy, karyè ak ekspansyon edikasyon teknik, pwogram devlopman mendèv, sèvis elèv yo ak byennèt resous, ak plis ankò.

Pou aprann plis sou don nan Kolorado Bonè Kolèj, tanpri kontakte:

Jennifer Malenky, mba, CFRE
Direktè filantropik ak patenarya estratejik

Tradwi »