Bàn hướng dẫn công nghệ thông tin

Nhóm Công nghệ Thông tin của Trường Cao đẳng Mầm non Colorado hỗ trợ tất cả học sinh và phụ huynh của chúng tôi trên mạng lưới các trường học CEC. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật và chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể trong giờ làm việc.

Thông tin liên lạc

  • Thứ Hai - Thứ Sáu | 7:30 sáng - 4:00 chiều
  • 970.305.4303

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ

    Dịch "