CEC sou entènèt Pwogram

Nou fyè ak eksite Pwogram CEC sou entènèt nou an sou pye! Pou elèv ki enskri yo ak fanmi yo, tanpri aksè nan paj sa a pou enfòmasyon CEC sou entènèt Pwogram.

Lyen enpòtan

Pwogram CEC sou entènèt Elèv yo ak fanmi yo. Klike sou bouton an login anba a jwenn aksè nan platfòm la Edikasyon Spark sou entènèt lè l sèvi avèk non itilizatè ou an ak modpas ou.

Si ou pa te bay yon non itilizatè ak modpas, tanpri KLIKE ISIT pou notifye anplwaye sipò nou yo.

CEC Teknoloji Evalyasyon

Tanpri ranpli Evalyasyon Teknoloji nou an pou nou ka asire ke ou gen bon zouti ak konesans pou mete ou kanpe pou siksè sou entènèt!

Tom Smith - Direktè Egzekitif Edikasyon sou entènèt
  • 321 Inverness Drive S Englewood, CO 80112
  • 303.872.3391 - Prensipal

Swiv nou sou Sosyal yo rete konekte ak CEC. Telechaje gratis enfini Campus app a resevwa dènye nouvèl ak nouvèl.

              

"Aksè san sipò se pa opòtinite." - Vincent Tinto

 

RSVP pou youn nan reyinyon enfòmasyon nou yo

Ou vle aprann plis asire ke Pwogram CEC sou entènèt la bon pou fanmi ou? Patisipe nan youn nan reyinyon vityèl nou an enfòmasyon. Ekip lidèchip nou an bay yon prezantasyon sou pwogram nou yo, anplwaye nou yo, kilti e nou la pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Chwazi yon dat anba a ak RSVP jodi a!

Loading ...

CEC Rezo Siksè Stat

$0K depans mwayèn kolèj sove pou chak elèv
0 total kolèj elèv nou yo touche
0K+ total kredi kolèj ke gradye nou yo touche
$0M+ sove nan ekolaj, frè, ak liv pou elèv nou yo ak fanmi yo
0K+ kou kolèj yo ofri nan lekòl nou yo

Patnè akredite kolèj nou yo

Nouvèl CEC ozalantou lekòl nou yo

Kalandriye Evènman

Loading ...

Enskripsyon ouvri pou ane eskolè 2022-2023 la rive! Pare pou w rantre nan CEC?

Tradwi »