Scott Smith

Dwayen Responsablite Elèv la

Scott te pase pi fò nan lavi li ak karyè li nan Tennessee kote li te sèvi de deseni nan fè respekte lalwa. Aprè li te deplase nan zòn Parker nan 2012, li te kòmanse pwòp fòmasyon zam afe li yo ak biznis jesyon risk yo. Pandan tout karyè li, li te sèvi nan anpil kapasite diferan ki fè respekte lalwa, ki gen ladan Kòmandman Ensidan, Lidè Rejyonal SWAT Ekip, Negosyatè kriz / otaj, Enstriktè, Envestigatè, ak Lyezon Kominote. Li devlope anpil politik depatmantal ak pwosedi, k ap travay ak lidè zòn nan aplike nouvo lwa ak règleman yo. Li eksite pou pote konpetans li ak eksperyans li nan CECP.

Scott te touche BS Degre li nan Jesyon òganizasyonèl nan kolèj Tusculum (TN) ak MA degre li nan espò ak jesyon evènman etablisman nan East Tennessee State University. Li te gen de timoun ki gradye nan CECP nan 2018 ak Degre Associate yo.


    Tradwi »