Sự đánh giá cao của nhân viên CEC Aurora

Chúng tôi không thể tự hào hơn khi tổ chức cơ hội này để cảm ơn các giáo viên và nhân viên tận tâm của chúng tôi về tính chuyên nghiệp, sự kiên trì và cam kết không ngừng cho sự thành công của học sinh trong năm học vừa qua với món quà tri ân đặc biệt.

Bạn có thể chọn từ một trong các số tiền quyên góp đặt trước của chúng tôi hoặc chọn Khác và nhập số lượng quà tặng mà bạn chọn. Nếu bạn muốn chỉ định món quà của mình cho một giáo viên hoặc nhân viên cụ thể, vui lòng cung cấp tên hoặc tên của họ trong ô Nhận xét gần cuối biểu mẫu!

Để tìm hiểu thêm về việc quyên góp cho các trường Cao đẳng Mầm non Colorado, vui lòng liên hệ:

Jennifer Malenky, MBA, CFRE
Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "