Năm: 2020

CECA Food Services đã hợp tác với các Nhà thờ địa phương!
Bài đăng

CECA Food Services đã hợp tác với các Nhà thờ địa phương!

Các bữa ăn hâm nóng làm từ Scratch được giao cho Inverness ba lần một tuần. Vui lòng điền một biểu mẫu cho mỗi học sinh / người trước 12:00 trưa Thứ Sáu. Mỗi bữa sáng sẽ được phục vụ với sữa, trái cây và một món trong thực đơn bên dưới. Bữa trưa sẽ được phục vụ với sữa, trái cây, rau và món chính bên dưới. Học sinh bạn sẽ nhận được một bữa ăn Combo vì chúng được miễn phí cho tất cả học sinh.

Cuộc họp thông tin CECI - 11/18/2020
Bài đăng

Cuộc họp thông tin CECI - 11/18/2020

Khai giảng vào ngày 2 tháng 2021 cho niên khóa 2022-XNUMX. Bạn có thể đến trang web ghi danh của chúng tôi để đăng ký hoặc tham dự một trong các cuộc họp thông tin của chúng tôi, bạn có thể trả lời tại đây.

Dịch "