CEC In The News: Bốn học sinh của CEC Douglas County được chọn vào vòng chung kết Bằng khen Quốc gia!

Xin chúc mừng Ashvin D, Jacinta D, Grace S và Ben S, tất cả học sinh lớp 12 của Trường Cao đẳng Sớm Colorado, đã được chọn vào Bán kết Học bổng Bằng khen Quốc gia!

Chương trình Học bổng Bằng khen Quốc gia là một cuộc thi học thuật hàng năm giữa các học sinh trung học để được công nhận và nhận học bổng đại học. Hơn 1.3 triệu học sinh tham gia Chương trình Học bổng Bằng khen Quốc gia bằng cách tham gia Bài kiểm tra đủ điều kiện nhận Học bổng Bằng khen Quốc gia/SAT Sơ bộ (PSAT/NMSQT)®) mỗi năm.

Bốn học sinh này sau đó được chọn là bốn trong số 16,000 học sinh đủ điều kiện để lọt vào bán kết. Giờ đây, họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để tiến vào vòng chung kết tiếp theo.

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "